l>
Onderwijskundige coaching van de schoolleider.

Aanleiding:
Het kan hier gaan om onderwijskundige coaching van schoolleiders die net zijn begonnen, maar ook om ervaren schoolleiders die gecoacht willen worden en/of feedback willen krijgen op bepaalde onderwijskundige thema’s, zoals bijvoorbeeld:
- onderwijskundig leiderschap
- leiderschapsstijlen
- (effectieve) schoolverbetering
- teamontwikkeling
- kwaliteitszorg
- visie/missie
- etc.

High5-Onderwijsadvies kan ook ingeschakeld worden bij het opstellen van persoonlijke ontwikkelings plannen die voortvloeien uit deze feedbackgesprekken.

Begeleiding middels:
- (werk)overleg / coachings-, feedbackgesprekken met de directie

Terug <<<