Effectueren van de zorgstructuur

Aanleiding:
De aanleiding voor een dergelijke (hulp)vraag kan zeer divers zijn. Soms is het de inspectie die de vinger op de zere plek(ken) heeft gelegd, maar soms is het ook de school zelf die het idee heeft dat het beter, effectiever, meer gestructureerd, beter gedocumenteerd, etc. kan. Soms is dat slechts een idee / gevoel en soms is er sprake van een duidelijk gedefinieerde hulpvraag op grond van een eigen analyse m.b.v. een bepaald kwaliteitszorginstrument.

Inhoudelijke acties o.a.:
- op grond van de bestaande situatie in kaart brengen hoe je de zorg op verschillende niveaus wilt vormgeven, met als belangrijke criteria: efficiënt, planmatig, cyclisch, goed gedocumenteerd en dekkend voor het inspectiekader
- hiaten vaststellen, prioriteiten stellen en vaststellen welke afspraken, protocollen, instrumenten, etc. nodig zijn voor die ‘nieuwe’ zorgstructuur
- ontwikkelen, opzetten en uitzetten van dit nieuwe beleid en het daarbij behorende instrumentarium.

Begeleiding middels:-
- (werk)overleg met IB-er en/of directie
- teambijeenkomsten

Terug <<<