Handen en voeten geven aan adaptief onderwijs

Aanleiding:
Het blijft een continu streven voor iedere school om zo goed mogelijk in te spelen op de verschillende onderwijsbehoeften en –mogelijkheden van leerlingen. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Wat zijn dan bijvoorbeeld die behoeften en mogelijkheden? Welke middelen heb je als school tot je beschikking om dat zo goed mogelijk te doen? Welke keuzes maak je in dat woud aan mogelijkheden en waarom juist die? En hoe implementeer je die keuzes dan zodanig, zodat het voor leerlingen ook daadwerkelijk leidt tot die gewenste meerwaarde?

Inhoudelijke acties o.a.:
- inhoudelijke oriëntatie (waar hebben we het eigenlijk over / neuzen dezelfde kant op)
- vaststellen van concrete invalshoeken (wat is er allemaal mogelijk)
- prioriteiten stellen (waar zou je mee willen beginnen)
- brainstormen (hoe zou de praktijk er in de verschillende groepen voor wat betreft dat punt uit kunnen zien)
- experimenteren (proeftuintjes opzetten en uitvoeren)
- evalueren proeftuintjes en indien gewenst implementeren (beleid op zetten)

Begeleiding middels:
- overleg met directie
- teambijeenkomsten

Terug <<<