Invoeren doorgaande lijn zelfstandig werken op verschillende scholen

Aanleiding:
Het kan hier gaan om scholen die nog geen doorgaande lijn zelfstandig werken hebben of scholen waarbij de doorgaande lijn weggezakt is en/of men deze steviger verankeren wil in de schoolorganisatie.

Ook wil het voorkomen dat in het kader van een inspectiebezoek (een negatieve beoordeling op de indicator: Actieve en zelfstandige leerhouding) dit onderwerp (hernieuwd) op de agenda staat.

Inhoudelijke acties o.a.:
- Doelen m.b.t. het zelfstandig werken vaststellen
- Een (basis) organisatievorm kiezen en vastleggen
- De relatie tussen zelfstandig werken en gedifferentieerde instructie inzichtelijk maken
- T.a.v. de gekozen organisatievorm diverse minimumafspraken vastleggen, waarbij de gekozen doelen als ‘spiegel’ fungeren.

Begeleiding middels:
- directieoverleg
- teambijeenkomsten
- klassenbezoeken (met of zonder videocamera)
- presentatie op een ouderavond

Terug <<<