Kwaliteitszorg op schoolniveau.

Aanleiding:
Los van het feit dat een groot aantal indicatoren van de onderwijs-inspectie betrekking hebben op kwaliteitszorg, voelen de meeste scholen ook zelf wel aan dat een goed systeem van kwaliteitszorg de kwaliteit van het onderwijs alleen maar ten goede kan komen. High5-Onderwijsadvies wordt om verschillende redenen door scholen en besturen ingeschakeld, bijvoorbeeld:
- als ze willen weten wat de huidige ontwikkelingen zijn m.b.t. kwaliteitszorg en waar bijvoorbeeld een inspectie met name op let
- als ze een bepaald kwaliteitszorginstrument willen aanschaffen
- als ze het planmatige en cyclische karakter van hun kwaliteitszorg willen verstevigen (o.a. PDCA-cyclus, goede documentatie, etc.)
- als ze reeds een kwaliteitszorginstrument hebben, maar zich afvragen in welke mate dit instrument (nog) dekkend is voor het huidige inspectiekader en wat voor consequenties dat dan heeft;- als ze reeds een kwaliteitszorginstrument hebben, maar zich afvragen hoe daar ook beter, effici├źnter mee gewerkt kan worden (bijvoorbeeld door een integratie met IPB te realiseren)
High5-Onderwijsadvies heeft zich overigens met name gespecialiseerd in scholen die werken volgens de systematiek van de kwaliteitskaarten.

Begeleiding middels:
- (werk)overleg met directie
- teambijeenkomsten

Terug <<<