Ondersteuning bij het schrijven van het schoolplan, schooljaar-plan, plan van aanpak, etc.

Aanleiding:
Veel schoolleiders zijn er toch niet helemaal in geslaagd het schoolplan voor de zomervakantie van 2007 af te krijgen en/of hebben hiervoor uitstel aangevraagd. Ook worstelen veel schoolleiders met de vraag welke vervolgacties ze nu concreter/ gedetailleerder moeten uitschrijven in bijvoorbeeld een schooljaarverslag of plan van aanpak (en hoe je dat het beste kan doen). Soms kan het ook zijn dat een school n.a.v. een inspectiebezoek moet gaan beschrijven - in de vorm van een plan van aanpak - hoe zij gaat werken aan de geconstateerde verbeterpunten. En ook zo’n plan blijkt ineens aan allerlei (kwaliteits)eisen te moeten voldoen.

High5-Onderwijsadvies ondersteunt schoolleiders op verschillende manieren bij dit soort vragen. Soms kan met het aanreiken en toelichten van een planstructuur in combinatie met kritisch tegenlezen en het geven van schriftelijke feedback volstaan, maar in de meeste gevallen wordt dit gecombineerd met een aantal feedback- of vervolggesprekken op de werkvloer. Ook schrijft High5-Onderwijsadvies op grond van de door de schoolleider aangeleverde data, conceptteksten (eerste aanzetjes) die weer verder uitgewerkt kunnen worden door de schoolleider.

Inhoudelijke acties o.a.:
- tegenlezen
- conceptteksten uitschrijven / aanreiken
- feedbackgesprekken houden over aanpak, structuur, inhoud, opzet, etc.
- feedbackgesprekken houden over vervolgacties (bijvoorbeeld het uitschrijven van vervolgacties in een schooljaarplan of plan van aanpak).

Begeleiding middels:
- ‘mailbegeleiding’ i.v.m. het tegenlezen
- (werk)overleg en feedbackgesprekken met directie

Terug <<<