High5-Onderwijsadvies is Duco Creemers
en Duco Creemers is High5-Onderwijsadvies.

Ik ben 10 jaar werkzaam geweest als (senior) onderwijsadviseur voor Cedin (voorheen GCO fryslan) en in die tijd heb ik een groot aantal scholen begeleid ten aanzien van tal van verschillende onderwerpen, zoals bijvoorbeeld: organisatie en management, kwaliteitszorg, visieontwikkeling, zorgstructuur, adaptief onderwijs, sociaal emotionele ontwikkeling, etc. Voor die tijd heb ik gewerkt voor de onderwijsbegeleidingsdienst van Rotterdam (CED) en ben ik als docent onderwijskunde verbonden geweest aan Hogeschool Windesheim.

Naast het uitvoeren van cursussen en het verzorgen van teambegeleiding, coach ik veel leerkrachten en schoolleiders en ontwikkel ik graag verschillende producten voor het onderwijsveld, zoals bijvoorbeeld: ‘Zorgverbreding, goed voor elkaar’ en ‘Relatie met de ouders, goed voor elkaar’.

Ik vind het belangrijk om snel te kunnen reageren op allerlei vragen van scholen en besturen, want snel kunnen reageren betekent over het algemeen ook snel(ler) kunnen handelen. Ik kan in veel vragen voorzien omdat ik een netwerk heb van uitstekende collega-adviseurs waar ik nauw mee samenwerk. Mijn collega’s beschikken in veel gevallen over expertise op andere terreinen wat de samenwerking boeiend en zinvol maakt. Door deze samenwerking kan ik kwaliteit, continuïteit en diversiteit waarborgen. Onder de button: links, kunt u zien welke bedrijven deel uitmaken van mijn netwerk.