Opzetten doorgaande lijn samenwerkend leren

Aanleiding:
Scholen kunnen hele verschillende redenen hebben om iets te gaan doen aan het samenwerkend leren.
Enkele redenen:
- de school wil het systeem van zelfstandig werken verder uitbouwen
- de school wil leerlingen vaardigheden aanleren die in het VO en voor een goed functioneren in de samenleving van belang zijn
- de school wil leerlingen meer, beter en op een positieve manier op elkaar betrekken
- de school heeft gehoord dat samenwerkend leren tot betere leerresultaten kan leiden
- de school wil meer actieve werkvormen gaan hanteren/ inzetten.

Inhoudelijke acties o.a.:
- algemene ori├źntatie: wat is samenwerkend leren eigenlijk en wat is het verschil met samenwerken
- vaststellen welke eisen de invoering van het samenwerkend leren stelt aan bijvoorbeeld je klassenorganisatie
- vaststellen welke vaardigheden leerkrachten en leerlingen nodig hebben bij de implementatie van het samenwerkend leren
- experimenteren met het aanleren van specifieke vaardigheden, bijvoorbeeld m.b.v. ervaringsoefeningen
- experimenteren met specifieke werkvormen
- beleidskeuzes maken en vastleggen.

Begeleiding middels:
- overleg met directie
- teambijeenkomsten
Sommige scholen hebben klassenbezoeken aan dit traject gekoppeld.

Terug <<<