Opzetten PR-beleid

Aanleiding:
Soms is nadenken over PR bittere noodzaak, bijvoorbeeld bij teruglopende leerlingenaantallen en/of groter wordende concurrentie. Het gebeurt echter ook dat scholen ontzettend trots zijn op wat ze doen, maar zich afvragen in welke mate ze er eigenlijk in slagen om die kwaliteit ook uit te stralen c.q. onder de aandacht van ouders en andere betrokkenen te brengen.

Inhoudelijke acties o.a.:
- Vaststellen wat PR(beleid) is, welke middelen je daarvoor hebt en welke je als school wilt benutten (incidenteel en structureel)
- Ori├źntatie op de vraag wat je naar buiten wilt brengen (inhoud) en welk middel je daar dan (met welke frequentie, op welke wijze, etc.) het meest geschikt voor acht
- Uitzetten van vervolgacties (wie, doet wat, wanneer, etc.).

Begeleiding middels:
- directieoverleg
- teambijeenkomsten / werkbijeenkomsten

Terug <<<