Startdag schoolontwikkeling

Aanleiding:
Deze school had al een redelijk goed zicht op haar beginsituatie in combinatie met haar toekomstplannen, maar worstelde nog met de vraag wat de concrete invulling zou kunnen worden voor het komende schooljaar. De schoolleiding wilde op een startdag niet alleen die gezamenlijke invalshoek vaststellen, hiervoor draagvlak creƫren, maar wilde ook dat er een collectief urgentiebesef zou ontstaan in verband met de komst van een aantal nieuwe scholen in de toekomst.

Inhoudelijke acties o.a.:
- Aandacht besteden aan de visie als zijnde een collectieve ambitie van waaruit gewerkt dient te worden
- Die visie nader uitwerken, concretiseren vanuit de gedachte dat een goede visie voelbaar / merkbaar moet zijn in de praktijk voor alle betrokkenen
- Invalshoeken voor schoolverbetering bestuderen en kijken in welke mate die passen binnen de visie
- Op grond van verschillende criteria prioriteiten stellen t.a.v. die invalshoeken voor schoolverbetering.

Begeleiding middels:
- (werk)overleg met directie en IB-ers- studieochtend

Terug <<<