De uitganspunten

High5-Onderwijsadvies biedt natuurlijk uitstekende dienstverlening, maar onderscheidt zich daarnaast op een aantal punten van huidige aanbieders. Zo staat de 5 in High5-Onderwijsadvies voor vijf kwaliteitsstandaarden die richtinggevend zijn voor ieder adviestraject:

 1. Het leveren van maatwerk:
  - Iedere school heeft haar eigen, specifieke onderwijskundige (start)positie die bepaald wordt door tal van factoren, zoals bijvoorbeeld de visie van de school, het onderwijskundige concept, de leerlingenpopulatie, de samenstelling van het team, etc. Dit maakt dat in principe al uw vragen uniek zijn en (om die goed te kunnen beantwoorden) ook de daarop afgestemde adviestrajecten uniek zullen zijn.
  - Onder het leveren van maatwerk verstaat High5-onderwijsadvies ook het bieden van full service, zoals bijvoorbeeld het uitwerken van notulen, protocollen, verslagen, beleidsnotities, etc.
 2. Gericht op resultaten:
  - Resultaatgerichtheid betekent natuurlijk dat het adviestraject in onderlinge samenwerking ertoe moet leiden dat uw vraag beantwoord wordt.
  - High5-onderwijsadvies verstaat onder resultaatgerichtheid echter ook het integreren van wetenschappelijke inzichten in haar dienstverlening. Zowel voor wat betreft de kwaliteit van de dienstverlening, als de inrichting van het onderwijs.
 3. Oog voor het proces:
  - Oog hebben voor de juiste balans tussen sfeer en doelgerichtheid tijdens een veranderingsproces verhoogt de kans op succes.
 4. Werken als een team: Teamwork betekent dat High5-onderwijsadvies:
  - daar waar mogelijk het ‘van elkaar leren’ als uitgangspunt neemt;
  - ervan uitgaat dat zowel teamleden als directie als onderwijsadviseur ieder vanuit eigen expertise met elkaar samenwerken om het gemeenschappelijk gestelde doel te bereiken.
  T = together
  E = everyone
  A = achieves
  M = more
 5. Met gevoel voor humor:
  - Humor is een belangrijk onderdeel van de proceskant. Het is een middel om plezier en passie te creëren en als dat lukt zullen persoonlijke en bedrijfsdoelen eenvoudiger en sneller bereikt worden.

Een High5 is ook het universele succesgebaar als teams, groot of klein gezamenlijk een prestatie hebben neergezet waar men trots op is. Een gebaar waarmee uiting gegeven wordt aan een behaald succes of behaalde overwinning.

Ik hoop in de toekomst met velen van u te mogen samenwerken en na ieder traject een letterlijke of figuurlijke High5 te kunnen maken.

Waar High5-Onderwijsadvies naar streeft is dat de samenwerking tussen u en mij er uiteindelijk toe leidt dat het onderwijs in de klas daar beter van wordt en dat het de leerlingen zijn die daarom graag met hun leerkrachten een High5 zouden willen maken. In het logo wordt deze gedachte ook verbeeld door de grote en de kleine hand.